Leeuwarden

Interactieve avond over bodemleven, gif en bemesting

Op 15 oktober was er weer een interactieve avond. Inloop vanaf 19.30 uur met een hapje en een drankje. Er zijn zo’n 30 belangstellenden op af gekomen. Niet zoveel als we gehoopt hadden, maar toch ook wel nieuwe gezichten en dat is altijd positief!

Jim van den Hoek trapt af. Hij is begonnen bij Bayer, ons allen wel bekend van de bestrijdingsmiddelen. In 2015 werd Bayer verkocht en sinds oktober 2016 in Franse handen, als SBM. Frankrijk ging in januari 2019 op slot voor de chemische bestrijdingsmiddelen. SBM ontwerpt nu alleen nog natuurlijke producten, voornamelijk op de consument gericht. (Bayer was meer bedrijfsgericht bezig).

Hij stelt de vraag: wat is gif(tig)? Alles wat slecht is voor het bodemleven, natuur en mens. Dat kunnen ook natuurlijke middelen zijn, zoals zout en schoonmaakazijn. Het blijkt dat men nog beter met Roundup kan spuiten dan met schoonmaakazijn je oprit schoonmaken. Dit verzuurt de bodem enorm en doodt het bodemleven onder en rondom de bestrating. Niet gebruiken dus! (Om onkruid te bestrijden op bestrating kun je het beste regelmatig vegen met een harde bezem). Het gevaar van dit soort middelen is het overmatig gebruik ervan. Zo weet je dat het groene gedeelte van een aardappel giftig is, dat een mok vol appelpitten dodelijk kan zijn enz. Alles met mate geldt zeker ook voor bestrijdingsmiddelen.

Jim laat ons foto’s zien van plagen/vraat aan planten. Wij moeten raden wat er aan de hand is. We hebben het drie keer mis….Wat lijkt op vraat van een beestje, is gewoon een gebrek aan meststoffen. Ook overbemesting (vooral met veel stikstof) veroorzaakt juist ziektes! Bekijk dus goed de aangetaste plant, heester of gras. Bemesting hangt af van: verhoudingen, PH waarde van de grond, het weer, bijvoorbeeld gietwater (regenwater of kraanwater) enz. Zet de plant op de juiste plek!

Na Jim krijgt een van de oprichters van Ecostyle het woord (Ecostyle is een familiebedrijf).

In Nederland is er 180.000 ha aan tuinen. Deze tuinen zijn er voor ons plezier, educatie, natuur, eten, emotie en hard werken. Hoe biodiverser onze tuinen, hoe minder problemen! Aangezien maar 13% van de tuineigenaren hun tuinen regelmatig bemest, is onderbemesting een probleem. Bemesten moet, om gebreken te voorkomen! Het beste zou zijn als we alles wat we snoeien en afknippen in de tuin, gewoon in kleine stukjes in de borders laten liggen. Alleen op die manier werkt de kringloop goed. In een bos hoeven we toch de bomen ook niet te bemesten?

Waarom geen kunstmest? De productie is vervuilend (er moet olie en aardgas verbrand worden), het is te zout, werkt snel, maar spoelt ook snel uit. Ook bevat het vaak alleen de hoofdelementen (N-P-K) en het gevaar van overdosering dreigt. Kortom: kunstmest helpt de kringloop om zeep.

Organische meststof daarentegen is qua productie niet vervuilend en bevat naast hoofd- ook spoorelementen (zoals zink, ijzer en boor).

Te eenzijdige bemesting verdringt voedingsstoffen (strooi je bijvoorbeeld alleen magnesium, dan worden andere spoorelementen verdrongen en overheerst magnesium).

De Pyramide van de kringloop begint met zo’n 10 triljoen bacteriën en eindigt met 1 vogel…alles staat en valt met de staat van de bodem. Biodiversiteit begint dus in de bodem! Is die bodem in orde, dan volgt de rest, zoals bijen, insecten, vogels enz. vanzelf. Hebben we de bodem goed op orde, dan kunnen planten ook veel beter dealen met ziektes en plagen. Bestrijdingsmiddelen hebben we in die zin dan niet eens meer nodig. Vandaar dat deze lezing ook niet gaat over allerlei plaagdiertjes en hoe we die kunnen bestrijden. We moeten met zijn allen zorgen dat de kringloop weer een kringloop wordt.