Leeuwarden

Bestuursinfo

Beste leden van Groei & Bloei, afdeling Leeuwarden.

Graag brengen we onderstaande onder jullie aandacht! Om nieuwe ideeën te ontwikkelen, meer te kunnen organiseren komen we met onze oproep:
                                                                              
Gelukkig hebben twee mensen zich gemeld voor een bestuursfunctie. Dit is niet genoeg om het bestuur voltallig te laten zijn, maar het is een goed begin.               

Voorzitter: vacant

Marjolein Polee, secretaris.

Dukkie van der Ploeg, penningmeester. Voor het jaar 2022 verlengd, daarna aftredend en niet-herkiesbaar.

Hannie Lodder, algemeen bestuurslid, bloemschikken, ledenavonden.

Alida Folkerts, bloemschikcoördinator. Onder de bloemschikcommissie valt alles wat met het bloemschikken te maken heeft, cursus bloemschikken, workshop pasen/kerst, aankleding stand op een FAIR.

Aebe Tuinenga en Rogier Schotanus. Beiden zijn algemeen bestuurslid en houden zich bezig met werven van deelnemers aan “Fryslân iepenet syn túnen” en wat daarbij komt kijken. Ze willen eventueel in de toekomst weer proberen om een tuinkeuring op te zetten. We zoeken vrijwilligers, zodat we een tuincommissie kunnen opzetten.

Geen bestuursleden maar van heel veel waarde:

Tjitske ten Broek: webmaster   (www.leeuwarden.groei.nl)

Excursiecommissie: bestaande uit Tjitske, Sjoerdsje, Tea, Tineke, Djoeke Aebe. Zij organiseren jaarlijks een aantal tuinuitjes.

Jeltsje Dijkstra, die iedere keer stekjes meeneemt voor de verloting op de ledenavonden en van wie we altijd stekjes krijgen om te ruilen op de FAIR Dekemastate.

Heb je belangstelling, vragen of wil je informatie?

Stuur een mail naar m.polee(at)planet.nl