Leeuwarden

Bestuursinfo

Beste leden van Groei & Bloei, afdeling Leeuwarden.

Graag brengen we onderstaande onder jullie aandacht! Om nieuwe ideeën te ontwikkelen, meer te kunnen organiseren komen we met onze oproep:
                                                                              
Op dit moment kunnen we het met elkaar net (niet) redden om de jaarlijks terugkerende activiteiten voor de leden te organiseren. Maar er zijn vertrekkende bestuursleden per april 2020, dus daarom:
                                                                                                   
                      ZIJN ER MENSEN DIE (EEN GEDEELTE VAN) EEN BESTUURSFUNCTIE WILLEN VERVULLEN?


Jan de Groot, voorzitter, heeft te kennen gegeven dat hij zijn voorzitterschap per 20 april 2020 (jaarvergadering) moet neerleggen omdat hij dit niet meer kan combineren met zijn in drukte toegenomen werkzaamheden.

Antsje Visser, secretaris. Heeft er 9 jaar opzitten. Zou de 10 jaar wel vol willen maken, maar het zou fijn zijn als ze een aantal werkzaamheden zou kunnen overdragen aan iemand anders, denk hierbij bijv. aan de ledenadministratie, maar er zijn nog genoeg andere zaken om te delen.

De aankondiging van ledenavonden enz. op  wordt nu door de secretaris gedaan. We zoeken iemand die de publiciteit van de verschillende activiteiten op zich wil nemen.

Dukkie van der Ploeg, penningmeester. Dukkie is aftredend en niet herkiesbaar.

Alida Folkerts, bloemschikcoördinator. Onder de bloemschikcommissie valt alles wat met het bloemschikken te maken heeft, cursus bloemschikken, workshop pasen/kerst, aankleding stand op een FAIR. Alida doet dit al een groot aantal jaren alleen, er valt dus niet zoveel te coördineren. Maar dat zou wel fijn zijn….

Aebe Tuinenga en Rogier Schotanus. Beiden zijn algemeen bestuurslid en houden zich bezig met werven van deelnemers aan “Fryslân iepenet syn túnen” en wat daarbij komt kijken. Ze willen eventueel in de toekomst weer proberen om een tuinkeuring op te zetten. We zoeken vrijwilligers, zodat we een tuincommissie kunnen opzetten.

Geen bestuursleden maar van heel veel waarde:

Tjitske ten Broek: webmaster   (www.leeuwarden.groei.nl)

Excursiecommissie: bestaande uit Tjitske, Sjoerdsje, Tea, Tineke, Gerrie, Djoeke Aebe. Zij organiseren jaarlijks een aantal tuinuitjes.

Jeltsje Dijkstra, die iedere keer stekjes meeneemt voor de verloting op de ledenavonden en van wie we altijd stekjes krijgen om te ruilen op de FAIR Dekemastate.

Heb je belangstelling, vragen of wil je informatie?

Stuur een mail naar antsje.visser01(at)gmail.com
Stuur een app naar 06-30744056