Leeuwarden

Het bestuur bestaat uit:

DAGELIJKS BESTUUR:

Voorzitter:

vacant

Secretariaat en ledenadministratie:

vacant

Penningmeester: Dukkie van der Ploeg
E-mail: dukkievdploeg(at)hotmail.com
Orxmasingel 2
9036 JW Menaam
Tel: 0518 451105
IBAN; NL32ABNA0581532929 ten name van Groei en Bloei KMTP Leeuwarden, Orxmasingel 2 9036 JW Menaam

ALGEMENE BESTUURSLEDEN:

Alida Folkerts: bloemschikcommissie, aanmelding, informatie
E-mail: dhefolkerts(at)gmail.com
Tel: 058 2880285

Overige bestuursleden:

vacant