Leeuwarden

Het bestuur bestaat uit:

 

DAGELIJKS BESTUUR:

Voorzitter:
Vacant

Penningmeester:
P. Bootsma
E-mail: piet_bootsma(at)hotmail.com
Hegedyk 4
9026 BB Jellum
Tel: 06 80041796
IBAN; NL32ABNA0581532929 ten name van Groei en Bloei KMTP Leeuwarden

Tijdelijk secretariaat en ledenadministratie:
Dukkie van der Ploeg
E-mail: dukkievdploeg(at)hotmail.com
Orxmasingel 2
9036 JW Menaam
Tel: 06 28562109

ALGEMENE BESTUURSLEDEN:

Sjoerdtsje Quarre
E-Mail: s.quarre(at)chello.nl
Foareker 1
9041GB Berltsum
Tel: 06 21400141

Alida Folkerts (bloemschikken)
E-Mail: dhefolkerts(at)gmail.com
Dobbehof 20
9084 DR Goutum
Tel: 06 23242617

Overige bestuursleden:

vacant