Leeuwarden

Bestuursinfo

Het bestuur bestaat op dit moment uit

Voorzitter Jan de Groot, penningmeester Dukkie van der Ploeg en secretaris Antsje Visser. De termijn van de secretaris zit er eigenlijk op, maar aangezien er geen nieuwe secretaris voor handen is, heeft Antsje toegezegd nog een jaar door te gaan. Verder nog 3 algemene bestuursleden: Aebe Tuinenga, Alida Folkerts en Rogier Schotanus.

Maar om een en ander te kunnen blijven doen kunnen we niet zonder leden en ledeninbreng. We willen graag weten wat er leeft en wat er eventueel van ons verwacht wordt. Dus heb je vragen of ideeën die kunnen bijdragen om ons te inspireren leuke dingen te organiseren, kom daar dan mee. Wij zijn overal voor in mits een beetje groen gerelateerd natuurlijk. Wij streven naar een actief ledenbestand dat weer toeneemt en waar mogelijk ook actief betrokken is bij verschillende activiteiten als de voorjaarsfair op Dekemastate, een actie ‘tegel eruit, plant er in, in samenwerking met Intratuin Nederland. Daar is bemensing voor nodig en komt vaak bij het bestuur uit. Daar zien we graag betrokkenheid en belangstelling. Wij kunnen het niet alleen en doen een beroep op de leden om zich vooral aan te melden voor dit soort evenementen.