Groentips & Groeninfo

12 maart: Theo Mulder over Boerderijen, apotheken van de toekomst?

Theo Mulder, afkomstig uit Kollumerzwaag, werkzaam bij een fourage-bedrijf, weet het inmiddels na al die jaren zeker: voor veevoer geldt hetzelfde als voeding voor mensen: je moet de bodem voeden om het goed te doen. Levende grond, barstensvol bacteriën, schimmels en kleine micro-organismen.  Hoe gezonder de grond, hoe gezonder en vitaminerijker de gewassen die er op groeien. Of het nu gras is of graan.

Wubbo Ockels maakte zich zorgen om de kwetsbare atmosfeer rondom planeet aarde. Terecht. Echter, vreemd dat niemand zich druk lijkt te maken om het kleine stukje aarde (slechts 3%) wat vruchtbare teeltaarde bevat om de hele wereldbevolking van voedsel te voorzien! Na een bezoek aan Noord-Korea, 15 jaar geleden, was een oud vrouwtje een eyeopener voor Theo. Zij verzamelde kostbare mest voor haar stukje grond. En wij verbranden kippenmest en noemen dat ‘groen’….Er zijn verschillende zaken gaande omtrent bemesting. Zo is er een ‘Tour de poep’ in het leven geroepen, om onderzoek te doen naar een mogelijkheid om fosfaat te winnen uit onze ontlasting. Zo’n 9 prominenten doen hier aan mee. Poep is namelijk geen afval, het is goud. Driekwart van de wereldvoorraad fosfaat ligt in Marokko en is daardoor zeer kwetsbaar! Fosfaat is een van de belangrijkste mineralen op aarde.

Grond bestaat uit lucht, mineraal, humus en water. Omdat de boeren met grote trekkers het land bewerken, is de verbinding met grond steeds minder geworden. De bovenkant van de grond moet je zien als een gebit, wat kapot gedrukt wordt door zware machines en lopen op de grond. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor niet-kerende grondbewerking.

Een plant heeft CO2, water en zon nodig om suikers om te zetten in de grond (30%). Hier houden de bacteriën en de schimmels die in de grond zitten, heel erg van en geven daarom mineralen en vitamines terug aan de plant, boom of gewas. Zo heeft 80% van alle gewassen de schimmel Mycorrhizae nodig, een schimmel die in de grond leeft. Positieve bacteriën zoals deze, zijn ziekte-onderdrukkend. Negatieve bacteriën verspillen energie en verzwakken.

Wat kunnen we hier nu precies mee? Het is belangrijk om de humuslaag in de grond te verbeteren. Goede humus neemt 7x eigen gewicht op. Humus wordt opgebouwd door, inderdaad, de suikers in de grond! Meer humus zien te krijgen is dus belangrijk. EM bacteriën helpen mee om GFT afval om te zetten in goede humus. Dit kun je doen door gewoon composteren of door Bokashi. Bokashi is koud composteren. Je sluit het luchtdicht af en na twee weken is het klaar om door de grond te werken. Die grond krijgt zo een enorme boost. (Eigenlijk fermenteer je je groente-en tuinafval).

Theo noemt liever de term upcycling dan recycling.  Meewerken in de natuur en de bodem voeden, zodat deze ons weer kan voeden. Het is treurig dat bijvoorbeeld in broccoli veel minder vitamines en mineralen zitten dan 50 jaar geleden. Dat geldt ook voor koeien, die supplementen nodig hebben om de mineralen niet meer in het gras zitten wat ze eten.

Gelukkig kun je dit veranderen, door zelf je groente te verbouwen en de bodem te verrijken met compost, Bokashi en bijvoorbeeld lavameel. Uiteraard zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen, die nergens goed voor zijn. Een goed bodemleven zorgt voor sterke en gezonde planten en uiteindelijk ook voor gezonde mensen en dieren! Kijk voor meer informatie over Bokashi op Mulder Agro of een andere internetsite.

Na een zeer geslaagde en zelfs interactieve avond, keren we voldaan naar huis terug.

meer
11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver