Groentips & Groeninfo

Boswachter Harco is in ons midden en vertelt ons van alles over dit unieke stukje natuur in de polder. De polder was voornamelijk bedoeld voor landbouw en bos voor de mijnbouw. Later was er meer oog voor natuur en werd het meer gewaardeerd. Zo ontstond het Kuinderbos met in het midden de Kuinderplas. Op de vroegere baggerplekken ontstonden nu kanalen. Er zijn veel greppels met riet en lupine.

De missie van natuurbeheer is : beschermen, beleven, benutten en beheren. Zo vind je in het Kuinderbos een kabouterpad voor de kleintjes, er wordt paardenmilitary gehouden en je kunt met kerst je eigen kerstboom halen.

Door stormen waaien er wel eens bomen om. Op deze open plekken krijgen zaden de kans om te ontkiemen en zo ontstaat er weer een nieuw stuk bos. Helaas houdt de essentakziekte huis in het bos, er zijn zo’n 50.000 bomen mee besmet.

Harco toont ons ook oude beelden van het vroegere Kuinre. Toen nog een havenplaats aan de Zuiderzee. De Tjonger en Linde kwamen hier bij elkaar en eindigden in de Zuiderzee. Vroeger werd er hier veel handel gedreven: melkproducten, hooi, turf. Er was zelfs een burcht in Kuinre, deze wordt momenteel herbouwd. In de tussentijd is het een vuilstortplaats geweest, dat gaf reden tot zorg, maar er worden nu weer ringslangen gevonden en dat is een teken van schoon water. Ook zijn er in vroeger tijden veldslagen uitgevochten tussen Friezen en Hollanders. Toen hier een Prins van Oranje bij omkwam, werd deze door de Friezen begraven in Friesland. Jaren later kwamen de Hollanders opnieuw om het lichaam op te graven en mee te nemen naar Holland. Harco kan er smakelijk over vertellen!

In het Kuinderbos vind je 32 van de 37 varen soorten die er zijn. Ook zijn er veel planten, zoals Koninginnekruid (in de oorlog mocht je deze plant alleen maar Leverkruid noemen…), speenkruid (is belangrijk voor vlinders als dagpauwoog en citroentje). Verder spotten we hier nog Zandoogjes en Groentjes (die leven in het heidegebied van 1 ha). De grote weerschijnvlinder komt af op stinkkaas of paardenmest. We zien planten als rode zonnedauw, ogentroost, blaassilene, rietorchis en nog veel meer langskomen. Ook veel watervogels, als bijvoorbeeld de fuut, ijsvogels, en 47 soorten libellen. De das komt voor in Gaasterland, maar kon door het Prinses Margrietkanaal niet het Kuinderbos bereiken. Tegenwoordig zijn er plekken in de beschoeiing gemaakt, waar de dieren in en uit het water kunnen klimmen. Overige dieren die je kunt tegenkomen in het bos zijn: de vos, hermelijn, reeën, boommarters, bunzing en hazen. Konijnen zijn er niet meer in het bos, na de verwoestende ziekte myxomatose. Verder vliegen er ook veel vogels rond, zoals spechten, boomkruipers enz. Naast dit alles vind je hier nog zo’n 500 soorten paddenstoelen. 

Het lijkt ons leuk om een keer een fietsexcursie in het Kuinderbos te organiseren! Wie weet, komt het op het lijstje van de excursiecommissie!

meer
24
May
Natuurlijk zaaien: Aquilegia ‘Nora Barlow’
23
May
Bericht uit Singapore