Home

Van het bestuur!

Voorjaar 2017. Eindelijk zijn we dan weer compleet. Als voorzitter Jan de Groot, als penningmeester Dukkie van der Ploeg en als secretaris Antsje Visser. Verder nog 3 algemene bestuursleden: Aebe Tuinenga, Alida Folkerts en Tony de Jong-Ruijg. Ook alle drie met hun eigen specialiteiten. Het heeft een tijdje geduurd maar nu kunnen we verder. Aan ons de taak de boel bij elkaar te houden en de kar te trekken. En we kunnen zeggen dat we er zin in hebben. De laatste ledenavonden waren er leuke sprekers en mooie bezoekersaantallen. Wij gaan met het bestuur proberen meer van zulke zeer inspirerende avonden te houden. En natuurlijk de bloemschikavonden, zoals op korte termijn nog het maken van een Paaswerkstuk. Een avond die plotseling anders georganiseerd moest worden en met verve is aangepakt door dit bestuur. En ook nog de verschillende excursies. Kortom, een fanatieke club die zijn handen nergens voor om draait.

Maar om een en ander te kunnen blijven doen kunnen we niet zonder leden en ledeninbreng. We willen graag weten wat er leeft en wat er eventueel van ons verwacht wordt. Dus heb je vragen of ideeën die kunnen bijdragen om ons te inspireren leuke dingen te organiseren, kom daar dan mee. Wij zijn overal voor in mits een beetje groen gerelateerd natuurlijk. Wij streven naar een actief ledenbestand dat weer toeneemt en waar mogelijk ook actief betrokken is bij verschillende activiteiten als de voorjaarsfair op Dekemastate, een actie ‘tegel eruit, plant er in, in samenwerking met Intratuin Nederland. Daar is bemensing voor nodig en komt vaak bij het bestuur uit. Daar zien we graag betrokkenheid en belangstelling. Wij kunnen het niet alleen en doen een beroep op de leden om zich vooral aan te melden voor dit soort evenementen. We zouden graag een soort activiteiten commissie  hebben om er samen met ons een mooi 2017, en nog veel meer mooie, actieve jaren van te maken.

Schroom niet, meld je aan bij onze secretaris of een van de andere bestuursleden…..

meer

 

 

 

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL