Groentips & Groeninfo

Ruurd van Donkelaar: natuurlijke vijvers

Op dinsdagavond 18 oktober hadden we de eerste lezing van het nieuwe seizoen. Ruurd van Donkelaar, tuinontwerper uit Koekange, mocht een goedgevulde zaal vertellen hoe we natuurlijk water in onze tuin kunnen halen.

Ruurd komt uit de Biesbosch, dus hij is opgegroeid met water en alles wat daarin leeft. Nu woont hij in Drenthe.

Als je het over natuurlijk water hebt, heb je het over verschillende plantzones. Het begint met de oeverzone, waar helofyten kunnen bestaan, zoals riet. Vervolgens komt de moeraszone, met ondiep water, waar helofyten en hydrofieten leven. In dieper water komen alleen maar hydrofieten voor, zoals waterlelies. Helofyten passen zich aan aan wind, wisselende waterstanden en voedingsgehalte. Ook in een drijftilzone passen planten zich aan aan wind en waterstanden, maar leven op het water. Een voorbeeld van een hydrofiet is krabbescheer.

Hoe houd je een natuurlijke vijver schoon? In ieder geval door er geen koikarpers in te doen.( Deze vissen woelen in de bodem en maken het water vies). En vervolgens door alle zones toe te passen, dus oever-, moeras- en diepwaterzone. Ruurd laat zien hoe zijn eigen vijvers aangelegd zijn. De vijver uitgraven, folie plaatsen, daarbovenop een laag leem of grond. De folie rechtop laten staan aan de randen, wat inkorten en daar bovenop planten. Dit voorkomt ‘hevelen’,  dus dat de vijver leegloopt omdat het water via de folie naar de oever’ geheveld’ wordt.

Een vijver is mogelijk in allerlei grootte, van een kleine ton tot een grote natuurlijke vijver. Een vijver heeft niet veel onderhoud nodig, wel kennis! Vroeg in het voorjaar is het zaak om de afgestorven plantenresten af te knippen en te verwijderen. Bij draadalgengroei kun je rustig met een stokje de algen uit de vijver halen. Bij juiste beplanting heb je geen last van algen!

In de zomer laten we de vijver met rust. In de nazomer kun je de te veel gegroeide planten uitdunnen en in de herfst gevallen blad weghalen, bloeiresten laten we staan voor insecten en winterbeeld. Zorg in strenge periodes voor vorstbescherming. Een tempexblok of stro voorkomt dichtvriezen.

Ruurd noemt een aantal geschikte planten om rondom en in een vijver te planten. Een paar oever-en moerasplanten: adderwortel, kattenstaart, koningsvaren, koekoeksbloem, slanke sleutelbloem, penningkruid en kievitsbloempje. Natuurlijk zijn er nog vele andere planten geschikt voor de oeverzone. In de vijver waterviolier, waterranonkel, waterpest, hoornblad, glanzend fonteinkruid, blaasjeskruid. Als drijfplant is natuurlijk de waterlelie populair. Ze zijn er voor kleine en grote vijvers.

Nog wat tips en adviezen: gebruik voornamelijk inheemse planten. Uitheemse zoals waternavel hebben al veel schade toegebracht in de natuur. Een waterlelie filtert het zonlicht in een vijver, wat sommige dieren prettig vinden. Deel de waterlelie als het blad omhoog komt. In een natuurlijke vijver komen natuurlijk ook veel diertjes voor: slakjes, schaatsenrijdertjes, bootsmannetje, libelles,  kikkers, padden en salamanders. Vissen als stekelbaarsje en rietvoorntje zijn ook geschikt. Goudvissen minder, omdat die gevoerd moeten worden, wat voor vervuiling zorgt in de vijver.

Ruurd nodigt ons uit om een keer zijn vijvers te komen bekijken in Koekange, dit gaan we zeker een keer doen.

 

meer
24
May
Natuurlijk zaaien: Aquilegia ‘Nora Barlow’
23
May
Bericht uit Singapore