Leeuwarden

Fryslan iepent syn tunen 2023

Beste tuineigenaren,

De data van de opentuinenweekenden in 2023 zijn:

27 en 28 mei
17 en 18 juni (Landelijk Open Tuinen Weekend)
1 en 2 juli
22 en 23 juli
26 en 27 augustus.

Deelnemende tuineigenaren geven zelf aan in welke weekenden hun tuin te
bezoeken is. Een tuineigenaar dient lid van de vereniging Groei & Bloei te
zijn. Entree is gratis, maar voor een consumptie kan wel een vergoeding
gevraagd worden. Openingstijden: 10.00 - 17.00 uur. Uit het oogpunt van
uniformiteit verdient het de voorkeur deze tijdstippen aan te houden.

Willen jullie (weer) meedoen dan zou het prettig zijn wanneer we vóór 1 januari
2023 over enige informatie kunnen beschikken, dit in verband met het
vervaardigen van een nieuwe brochure. Welke informatie is nodig?


➢ naam van de eigenaar, volledig adres met postcode, telefoonnummer
en e-mailadres
➢ eventueel: naam van de tuin
➢ korte omschrijving van de tuin, maximaal 65 posities (incl. spaties)
➢ welke weekenden de tuin geopend zal zijn (alleen een zaterdag of
zondag mag ook)

Bij eerdere deelname is alleen opgave data voldoende tenzij er wijzigingen zijn.
Graag zien we jullie reactie tegemoet via e-mailadres: maaikebijker(at)kpnmail.nl

Werkgroep Open Tuinen,
Jan Galema
Jannie Koster
Jan van Reijendam
Margot Witlox
Maaike Bijker.