Leeuwarden

Korte terugblik op 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van de Corona pandemie.

2020 startte net als alle jaren daarvoor. Het programma m.b.t. de ledenavonden 2020 was klaar. Hoe hadden we toen kunnen vermoeden dat alles zo anders zou gaan verlopen.
De ledenavonden in januari en februari gingen gewoon door, net zoals anders. Maar toen volgde er in maart een persconferentie over het Corona virus/pandemie. Er werden omgangsregels vastgesteld die maakten dat er geen enkele activiteit doorgang kon vinden. Nederland ging in Lockdown.
Voor Groei & Bloei betekende dat dat de ledenavonden in maart en april niet door konden gaan. In april stond de jaarvergadering gepland, welke we op dat moment dan maar naar eind van het jaar zouden verplaatsen. Op dit moment weten we dat dat ook niet kon. We hopen dat we deze vergadering kunnen plannen in de loop van 2021. Naar aanleiding van onze oproep om nieuwe bestuursleden hebben 2 kandidaten contact met ons opgenomen. En hoewel  er nog geen gelegenheid is geweest om kennis te maken, zijn we hier heel bij mee. Zodra het kan, zullen we dit gaan doen en we hopen hen bij ons bestuur te kunnen verwelkomen.
De FAIR op Dekemastate, waar we ieder jaar met een stand staan, ging niet door.  De aktie “Tegel eruit, plant erin” , die Groei & Bloei Nederland samen met Intratuin organiseert, werd ook geannuleerd.
Na de zomervakantie kon de bloemschikdemonstratie die in september stond gepland doorgaan. Dit kon omdat de Fontein aan alle RIVM maatregelen voldeed en er vanuit het bestuur die avond ook op toegezien werd dat iedereen zich eraan hield.
Begin oktober volgde er weer een persconferentie. De besmettingen van het corona virus liepen snel op en er werden weer strengere maatregelen aangekondigd.
Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur besloten om de activiteiten die voor de laatste 3 maanden zijn gepland, te annuleren.
Hieronder viel jammer genoeg ook de cursus bloemschikken. Hoewel alle moeite was gedaan om op afstand te kunnen werken, vond het bestuur dat we onze maatschappelijke verantwoording moesten nemen.
Het was wel erg leuk dat een aantal leden via facebook van Groei & Bloei foto’s van hun kerstcreaties lieten zien.

Het maken van de bollenmand, wat de laatste paar jaar op de agenda staat, kon dit jaar ook niet doorgaan. Op initiatief van een lid van de afdeling Leeuwarden heeft Tjitske ten Broek, samen met Johan Bergsma geregeld, dat de bollen samen met een beschrijving van hoe de bollenmand te maken, via Groei & Bloei besteld konden worden. Dit was een groot succes.

Om toch dit jaar ook binding te houden met onze leden, hebben we in mei een speciale nieuwsbrief gestuurd met een zakje zaad. In december is naar alle leden een kerstkaart gestuurd met gelukspoppetje. Naar aanleiding van de reacties die we ontvingen, mogen we opmaken dat deze gestes werden gewaardeerd door de leden.

We hopen jullie in 2021 weer te mogen ontvangen in de Fontein op onze ledenavonden. Wanneer dit zal zijn, is nog de vraag. We houden jullie op de hoogte.