Leeuwarden

Jaarvergaderingen 2019, 2020 en 2021

Op 14 maart hebben we (eindelijk) onze jaarvergadering kunnen houden. Zie voor de verslagen van voorgaande jaren de bijlagen.