Leeuwarden

Startavond bloemschikken met Kim van Hes

Beste allemaal,

Na een voorjaar en zomer waarin geen activiteiten konden worden georganiseerd, komt iedereen voorzichtig weer in actie.
Het blijft een spannende tijd, maar wij zijn blij om te kunnen berichten dat we in september weer bij de Fontein terecht kunnen
voor onze bloemschikdemonstratie op 21 september. Dat het voor sommige mensen nog te vroeg is om naar dit soort bijeenkomsten te gaan, snappen we ook. Maar we laten u weten dat de RIVM maatregelen nageleefd worden door de Fontein en dat we alle aandacht eraan besteden om de avond coranaproof te kunnen organiseren.

Na overleg met de beheerder van de Fontein, wijken er een aantal dingen af t.o.v. vorige jaren te weten:

De Fontein is ingericht met stoelen op 1,5 mtr. afstand. Er staan geen tafels in de zaal.
Er is deze keer geen pauze en er wordt op deze avond geen koffie en/of thee geschonken. Het staat iedereen vrij om een flesje water o.i.d. mee te nemen.

Bij de ingang van de zaal noteren wij jullie naam en tel.nr. en vindt betalen van de entree en eventueel lootjes voor de verloting plaats.
Dit zal wat meer tijd vergen dan anders. Voor diegenen die moeten wachten: ZORG ERVOOR DAT ER ONDERLING VOLDOENDE ASTAND
WORDT BEWAARD…

Wij gaan er nu van uit dat de ledenavonden in oktober en november op dezelfde wijze plaats zullen vinden. We zullen dit iedere
keer bijstellen wanneer gewenst.


De bloemschikdemonstratie op maandag 21 september a.s. zal worden verzorgd door:

KIM VAN HES   (Floral art en design)                                                        

Aanvang: 20.00 uur

Adres: “De Fontein”, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden

Kim zal tijdens deze demonstratie een aantal bloemwerken maken, en een aantal daarvan worden aan het eind van de avond verloot. Er zullen een aantal mensen met een prachtig bloemwerk naar huis gaan!
Zie ook de website: www.kimvanhesfloralart.nl

Omdat er op deze avond geen koffie en/of thee wordt geschonken, is de entreeprijs € 2.50 (ipv € 3,50). U kunt lootjes kopen voor de verloting (€ 2,50 per 6 lootjes (of € 0,50 per stuk). Het zou voor ons fijn zijn (en het meest coronaproof) als u gepast kunt betalen.