Leeuwarden

Bloemschikcursus 2020/2021: geef je nu alvast op!

Voor het seizoen 2020 - 2021 zijn de volgende data vastgelegd:

7 oktober, 4 november, 2 december, 6 januari 2021, 3 februari en de slotavond op 3 maart.

Geef je op bij Alida Folkerts:

dhe.folkerts@kpnplanet.nl

.